vision overskriftside billede

Ekstern vision

Vi vil være kundernes foretrukne valg ved køb
og servicering af bil, fordi vi leverer oplevelser af høj kvalitet,
er troværdige og udviser oprigtig interesse for vore kunder.

Intern vision

Vi ønsker et stærkt team af stolte- og loyale
medarbejdere med høj faglig kompetence, der udviser gensidig
respekt og omsorg for hinanden og virksomhedens
holdninger til troværdighed, kvalitet og ikke mindst kunderelationer.

 

10858478 1500478070233047 983269603441675808 n

Miljøpolitik Meiniche & Bayern AutoGroup. Holstebro

 

Meiniche A/S er en moderne bilvirksomhed med klassiske værdier. Vi leverer og servicerer biler og komponenter til bilmærkerne BMW og Kia.

Nærværende miljøpolitik gælder for hele vores organisation og sætter rammen for det overordnede miljøarbejde.
Meiniche A/S forbedrer løbende sit miljøledelsessystem og hermed også denmiljømæssige præstation.

1. Vi fremmer en bæredygtig udvikling i samfundet ved at forebygge forurening og fjerne uønskede påvirkninger af miljøet.

2. Vi optimerer energiforbrug, affaldsproduktion og reducerer forbrug af faremærkede kemiske hjælpestoffer.

3. Vi sikrer, at vores indsats resulterer i løbende og målbare miljøforbedringer.

4. Vi sikrer, at vores aktiviteter planlægges, udføres og efterleves under hensyn til det enkelte menneske, arbejdsmiljøet og
    omgivelserne, samt at vi efterlever gældende normer for branche, og omgivelser i øvrigt.

5. Vi sikrer, at vi efterlever den internationale ISO14001 standard samt bindende forpligtelser, herunder relevant lovgivning og miljørelevante krav fra BMW og Kia.

6. Vi forebygger enhver form for forurening.

7. Vi sikrer at de biler vi sælger og servicerer forurener mindst muligt ved at udføre vores arbejde ordentligt.

 

 

Nye regler for reklamationsbehandling!

 

Fra d. 1. oktober skal alle erhversdrivende have et link på deres hjemmeside, så forbrugeren ved hvor de kan klage. 
I vor branche hedder linket: www.bilklage.dk Hermed oplyset vi vejen til din mulighed for at klage, selvom vi da stærkt satser på at have betjent dig
fair og ordentligt, samt leveret dig en bil/ydelse der lever op til det den lover.

Reglen er. og den er hermed offentliggjort på meiniche.dk
Det vil sige, hvis du driver en forretning, hvor du sælger, reparerer eller servicerer biler til forbrugere, er du omfattet af den nye lov, og vi vil anbefale, 
at du inkluderer et link til Ankenævn for Biler: (www.bilklage.dk), på din hjemmeside. Hermed gjort, orden i tingene.

I forbrugerklageloven bliver det indskærpet overfor erhvervsdrivende, at deres hjemmeside skal indeholde information til forbrugerne om, 
hvordan de kan indgive eventuelle klager.

Derudover indeholder den nye forbrugeraftalelov et krav om, at en forbruger skal oplyses om muligheden for at angive en klage hos ankenævn for biler, 
hvis en forbrugers klage afvises, helt eller delvis af den erhvervsdrivende.

Det siger loven: 
§ 4. Erhvervsdrivende skal give forbrugerne information om det alternative tvistløsningsorgan, jf. stk. 3, hvortil forbrugeren kan indbringe en tvist mellem den 
erhvervsdrivende og forbrugeren. Informationen skal indeholde oplysninger om tvistløsningsorganets adresse og hjemmeside. Informationen skal være klar, 
forståelig og lettilgængelig på den erhvervsdrivendes hjemmeside, hvis en sådan findes, og, hvis det er relevant, i de generelle aftalevilkår.

Læs mere her:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169709

bund